Spread the love

Wyobraźnia jest bardzo ważnym elementem zmiany społecznej, jednym z ważniejszych! Jeśli potrafimy sobie wyobrazić lepszy świat, łatwiej ku niemu zmierzać. Jak wyglądałby nasz zakątek świata, gdybyśmy poważnie potraktowali zwierzęta i ich dobro? Ale tak naprawdę poważnie?

Opowiedział o tym Dariusz Gzyra, doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca na Wydziale Artes Liberales UW na kierunku antropozoologia. Publicysta i wieloletni działacz społeczny. Autor książki „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta.” Weganin.
___________________________________________________

ENG
Imagination is an essential part – or even one of the crucial parts – of social change. If we can imagine a better world, it will be easier to make our way towards it. What our corner of the world would look like, if we took animals and their rights seriously – truly seriously?

At this year’s TEDxGdynia we shall try to imagine a few pictures from a world without species chauvinism together with Dariusz Gryza – a PhD student at the Institute of Philosophy and Sociology at Pedagogical University of Cracow. He is also a lecturer at Faculty of “Artes Liberales” at University of Warsaw – Filed Anthrozoology. He is a journalist and a longtime social activist. He is the author of „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (Thanks for Pigg Eyes. What harm do we cause to animals?) and a vegan. Imagination is an essential part – or even one of the crucial parts – of social change. If we can imagine a better world, it will be easier to make our way towards it. What our corner of the world would look like, if we took animals and their rights seriously – truly seriously?
At this year’s TEDxGdynia we shall try to imagine a few pictures from a world without species chauvinism together with Dariusz Gryza – a PhD student at the Institute of Philosophy and Sociology at Pedagogical University of Cracow. He is also a lecturer at Faculty of “Artes Liberales” at University of Warsaw – Filed Anthrozoology. He is a journalist and a longtime social activist. He is the author of „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (Thanks for Pigg Eyes. What harm do we cause to animals?) and a vegan. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx


Spread the love

Posted by Contributor